Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt, check dan op farmacotherapeutisch kompas of Lareb of je ze ook tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode mag gebruiken. Of vraag ons of je huisarts om meer informatie.

Roken
In Nederland zijn er reclames er op gericht om mensen te informeren dat roken tijdens de zwangerschap niet gezond is. Dus dat is algemeen bekend. Maar… hoe ga je er nou mee om als je zelf eigenlijk al een tijd gewend bent om te roken? Heb je mensen om je heen die zelf ook roken, en/of zijn er mensen in je directe omgeving die jou stimuleren om te stoppen met roken? Ben je bang voor eventuele gevolgen van het stoppen, bijvoorbeeld aankomen in gewicht of stress? Dit zijn allemaal dingen die je rustig met ons kunt bespreken. We hebben tips om je te helpen met minderen of juist helemaal te stoppen. Maar dat lukt alleen als je het zelf belangrijk vindt. Praat er daarom eens over met anderen. En kijk eens op de sites die we hieronder noemen. En zoek de redenen die voor jou belangrijk zijn om te stoppen.

Wat gebeurt er als je rookt tijdens de zwangerschap?
Bewezen effecten voor de zwangerschap:

* 3x zo grote kans op een miskraam
* grotere kans op een vroeggeboorte (voor de 37e week)
* grotere kans op het loslaten van de placenta in de zwangerschap
* grotere kans sterfte rondom geboorte
* grotere kans complicaties bevalling
* nicotine is zelfs schadelijker dan cocaine!
* grotere kans op (ernstigere) infecties

Bewezen effecten voor het kindje:

* afname van het geboorte-gewicht (door verminderde toevoer van bloed en zuurstof)
* afname van de schedelomtrek en lengte
* afname en verstoring van de intra-utariene (in de baarmoeder) longgroei
* bijdrage aan het ontstaan van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
* grotere kans op ontwikkeling depressie
* grotere kans op ADHD (9 x indien genetische aanleg), aggressief gedrag (door stress in baarmoeder) en problemen met spraak/ aandacht.
* veel gevoeliger voor allergieën
* grotere kans op hazenlip, gespleten gehemelte of klompvoet
* grotere kans op wiegendood (2 x zo veel kans)
* grotere kans op acute luchtweginfecties (0-3 jr)
* grotere kans op vetzucht
* meer astmatische symptomen (5-16 jr)
* afname van de longfuncties
* remt de hersenontwikkeling, lagere schoolprestaties, lager IQ, slechter concentratievermogen.

voor meer info: Trimbos, rokendebaas, rokeninfo, tactus

Alcohol
Alcohol is redelijk ‘ingeburgerd’ in onze maatschappij. Doordat een borreltje op z’n tijd ‘normaal’ is (bijvoorbeeld een borrel op het werk), kan het lastig zijn om daarmee te stoppen tijdens de zwangerschap. We weten uit onderzoek dat veel vrouwen toch in meer of mindere mate alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap, schaam je er dus niet voor om het met ons te bespreken. Het is belangrijk dat je eerlijk bent over het feit dat je alcohol gebruikt, want het kan wel gevolgen hebben voor het kindje. Doordat je het met ons bespreekt kunnen we je helpen met tips. We begrijpen dat het lastig kan zijn om te minderen of liefst met stoppen met een vaste gewoonte.

Tijdens de zwangerschap zijn de organen van het kindje voortdurend in ontwikkeling. Alcohol die je zelf in neemt, komt via het bloed naar de placenta en zo bij het kindje terecht. Het promillage bij moeder en kind is hetzelfde, maar omdat het kindje kleiner is dan jij krijgt die in verhouding meer alcohol binnen. Daarnaast is het zo dat de alcohol niet (voldoende) door de placenta naar de moeder afgevoerd kan worden. Het kindje moet de alcohol zelf verwerken met de (onrijpe) lever waardoor het vrij lang duurt voordat de alcohol uit het bloed is.

Wat kan het effect zijn van alcohol tijdens je zwangerschap?
* Alcohol heeft effect op de celdeling, ontwikkeling van organen en op de activiteit van neurotransmitters.
* Alcohol gebruik in de eerste drie maanden kan leiden tot afwijkingen aan het hart, armen, ogen, benen, tanden, gehemelte, externe genitaliën en oren. Er is een verhoogde kans op een miskraam.
* Alcohol gebruik in het 2e en 3e trimester kan leiden tot achterblijven in foetale groei en neurologische defecten.
* Alcohol gebruik kan gedurende de gehele zwangerschap van invloed zijn op het centraal zenuwstelsel. Er is meer kans op een premature bevalling (vroeggeboorte),  groeibeperking (kindje kan niet zo goed groeien als het zou moeten, wat nadelig is voor de gezondheid) en het Foetaal Alcohol Syndroom (waarbij het kindje levenslange gezondheidsklachten krijgt of zelfs verstandelijk beperkt wordt).
Je kunt ook meedoen met het e-health programma van ‘Negen maanden niet’, dat gepubliceerd is in het ‘Journal of Medical Internet Research’.

Voor meer info: alcoholdebaas, alcohol, minder drinken, FAS en STAP instituut voor alcoholbeleid, tactus, kennisinstituut bier.

Drugs
Ook drugs zijn uiteraard niet gezond voor jou en het kindje dat in ontwikkeling is. Je kunt zowel geestelijk als lichamelijk verslaafd zijn aan drugs. Het kan zijn dat het daarom ongezond is om ineens te stoppen met het gebruik ervan. Overleg het eerst met ons als je graag zou willen stoppen. Wij zullen je nooit beschuldigen of afkeuren. We willen wel zorgen dat de baby zo goed mogelijk kan groeien en zo gezond geboren kan worden. De risico’s van drugs voor de baby verschillen per soort drug.

Caffeïne (koffie, energydrinks)
Er zijn onderzoeken die aantonen de gevolgen van hoge doseringen caffeïne soortgelijke effecten kan hebben als andere stimulerende middelen.

Benzodiazepines (slaapmedicatie)
* Verhoogde kans op aangeboren afwijkingen
* Onthoudingsverschijnselen bij de pasgeboren baby en evt. ademhalingsproblemen door de sufheid
* Een deel van deze stof komt in moedermelk terecht
Zie benzodebaas, tactus voor meer informatie.

Amfetamine (Speed, pep, ice)
* afname van het geboortegewicht en ontwikkeling door vernauwing van de bloedvaten
* loslaten van de placenta
* hoge bloeddruk
* neurologische problemen bij het kindje (te snelle ademhaling, hyperactiviteit, stuipen)
* wiegendood
Zie tactus voor meer informatie.

Cannabis (Hasj, marihuana, wiet, stuff, shit, tempel)
* verminderde doorbloeding in de baarmoeder, waardoor er meer kans is op een miskraam
* afname van het geboortegewicht (groeivertraging)
* vroeggeboorte
* kan leiden tot slechtere scores op cognitieve testen en concentratieproblemen, impulsiviteit
Zie cannabisdebaas, tactus voor meer informatie.

Cocaïne (wit, snow, coke, crack)
* kwaliteit van sperma en eicellen vermindert
* verhoogde bloeddruk bij de zwangere en de ongeboren baby (risico op hersenbloedingen)
* vroegtijdige geboorte
* afname van het geboortegewicht (groeivertraging)
* doodgeboorte
Zie tactus voor meer informatie.

Heroïne (bruin, smack, horse, dope)
* 4-5 keer meer kans op wiegendood
* loslaten van de placenta
* afname van het geboortegewicht (groeivertraging)
* miskraam, doodgeboorte, vroegtijdige bevalling
* afkickverschijnselen bij de baby
* aangeboren afwijkingen
* ademhalingsstoornissen
* abnormale neurologische ontwikkeling (baby met een abnormaal slaappatroon)
Zie tactus voor meer informatie.