De kraamweek

Hielprik en gehoorscreening

De hielprik
De hielprik vindt plaats tussen de 5de en 7de dag na de geboorte van jullie baby. Tijdens een huisbezoek door een verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg worden er enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van jullie baby. Dit bloed wordt in een laboratorium onderzocht op zeldzame en erfelijke ziektes. De meeste aandoeningen zijn niet te genezen, maar als ze op tijd worden opgespoord zijn ze wel goed te behandelen met medicijnen of een dieet. Daarom is het belangrijk voor de gezondheid van jullie kind dat de hielprik wordt afgenomen.
De uitslag van de hielprik is binnen vijf weken bekend. Jullie krijgen altijd uitslag van de hielprik. Aan de hielprik zijn geen kosten verbonden en deelname is niet verplicht.

 

De gehoorscreening
Gelijktijdig met het afnemen van de hielprik wordt ook de gehoorscreening uitgevoerd om te kijken of jullie baby goed kan horen. Een gehoorachterstand heeft gevolgen voor de ontwikkeling. Hoe eerder dit wordt ontdekt, hoe sneller jullie baby kan worden behandeld. Daarom is het belangrijk dat de gehoorscreening al in de eerste maand na de geboorte wordt uitgevoerd. De test is pijnloos en duurt meestal maar een paar minuten. Jullie baby krijgt een klein, zacht dopje in het oor wat is verbonden met een apparaat dat het gehoor van jullie baby meet.
De uitslag van deze screening krijgen jullie meteen. In sommige gevallen is het nodig dat de test een aantal dagen later herhaald wordt.
Ook aan deze screening zijn voor jullie geen kosten verbonden en deelname is niet verplicht.
Voor verdere informatie, zie

Welkom bij Het Geboorte-atelier

Alle zorg onder één dak

 

 

Schrijf je in Heb je een vraag?