Klachtenformulier

DD slash MM slash JJJJ
Belangrijk: U kunt gratis advies verkrijgen over het indienen van deze klacht van onze klachtenfunctionaris. Ook kan de klachtenfunctionaris u bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. U kunt contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via: info@geboorte-atelier t.a.v. Mieke Spruijt.
Ben ben je?
Dank voor de beschrijving van uwklacht. Wij gaan uw klacht zorgvuldig onderzoeken. U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de klachteen schriftelijke mededeling waarin wij onze beoordeling van de klacht onderbouwen met redenen, welke beslissingen en maatregelen wij nemen en binnen welke termijn deze beslissingen en maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek naar uw klacht kunnen wij de termijn verlengen met ten hoogste 4 weken. Dit delen wij u zo snel mogelijkna ontvangst van uw klacht mede.
DD slash MM slash JJJJ

Nieuwe locatie!

Per 29 augustus 2022 krijgen wij een nieuwe locatie!


Vanaf 29 augustus 2022 vervalt het adres aan de Edvard Munchweg 33, het nieuwe adres wordt: Edvard Munchweg 16B

Per 1 november 2022 vervalt ook de Daan Hoeksemastraat 57, echo's die op de Daan Hoeksemastraat 57 waren vinden van 29 augustus 2022 alleen nog plaats op de Edvard Munchweg 16B

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je toch vragen hebben kan je contact met ons opnemen: info@geboorte-atelier.nl of 036-7601277