Klachtenformulier

  Belangrijk: U kunt gratis advies verkrijgen over het indienen van deze klacht van onze klachtenfunctionaris. Ook kan de klachtenfunctionaris u bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. U kunt contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via: info@geboorte-atelier t.a.v. Mieke Spruijt

  Ik ben cliëntIk ben een nabestaande van een overleden cliëntIk ben een vertegenwoordiger van een cliënt

  Ik dien een klacht in over een gedraging van een medewerker van Het Geboorte-atelier Almere jegens mij namelijk:

  Ik dien een klacht in omdat Het Geboorte-atelier Almere weigert mij als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen(Vermeld hier o.a. om welke cliënt het gaat, en waarom u wel als vertegenwoordiger beschouwd zou moeten worden):

  Dank voor de beschrijving van uwklacht. Wij gaan uw klacht zorgvuldig onderzoeken. U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de klachteen schriftelijke mededeling waarin wij onze beoordeling van de klacht onderbouwen met redenen, welke beslissingen en maatregelen wij nemen en binnen welke termijn deze beslissingen en maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek naar uw klacht kunnen wij de termijn verlengen met ten hoogste 4 weken. Dit delen wij u zo snel mogelijkna ontvangst van uw klacht mede.

  Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

  Handtekening klager:

  Extra opmerkingen:

  Datum: