Om de controles van zwangeren goed te kunnen uitvoeren, moeten wij je administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen, maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals wij, geheimhoudingsplicht tegenover anderen. Wij gaan zorgvuldig met je privacy om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgelegd. Deze regels zijn opgenomen in een zogenaamd privacyreglement.

 

Jouw privacy en persoonsgegevens

 

Wij informeren je graag over de verwerking van jouw persoonsgevens.

 

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen
verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die
opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie boven).
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van, of de bejegening door één van ons, dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige zelf te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

 

Kijk hier op de site van de KNOV indien u een klacht heeft.

 

Daarnaast informeren wij u graag over ons beleid met betrekking tot de gebruikte cookies. Deze kunt u hier vinden: cookieverklaring

 

Hier kun je informatie vinden over hoe wij met klachten omgaan. Ook kun je een klacht indienen.

Welkom bij Het Geboorte-atelier

Alle zorg onder één dak

 

 

Schrijf je in Heb je een vraag?