Kraambed

Na de bevalling komen wij meerdere keren bij je thuis voor de kraambedcontroles. Onze kraamvisites zijn er voor bedoeld om de gezondheidstoestand van moeder en kind te controleren, zo nodig de voeding van de baby aan te passen en vooral ook om nog eens over de bevalling na te praten en vragen te beantwoorden. Als er bij de laatste controle toch nog problemen zijn, breiden we de visites uit. Je kunt ons in deze tijd ook alles vragen.

De kraamverzorgster

De kraamverzorgster is er om te assisteren bij de thuisbevalling en om tijdens het kraambed de medische controles van moeder en kind uit te voeren. Deze controles worden opgeschreven en bijgehouden in een zorgdossier, zodat wij tijdens onze kraamvisites overzichtelijk kunnen zien hoe het met jullie gaat. Voor goede zorg van onze kant is bij de thuisbevalling en in het kraambed de inzet van een kraamverzorgster onmisbaar. Op de dagen dat wij niet langs komen, of een bevalling hebben, doet de kraamverzorgster de controles. Bij twijfel overlegt zij met ons over het te voeren beleid. Er wordt dus tijdens het kraambed constant meegekeken en voor jullie gezorgd.

Welkom bij Het Geboorte-atelier

Alle zorg onder één dak

 

 

Schrijf je in Heb je een vraag?