Hieronder vind je de voorwaarden voor het huren van een van onze bevalbaden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Partijen

Verhuurder is Het Geboorte-atelier, gevestigd aan Edvard Munchweg 33, 1328 MB te Almere.

Huurder is de wederpartij van Het Geboorte-atelier in deze overeenkomst. Huurder heeft ingestemd met deze voorwaarden.

 

Algemeen

De Birthpool in a Box is een bevalbad dat gebruikt wordt tijdens de bevalling. Een warm bad helpt de moeder ontspannen, vermindert ongemakken en helpt de moeder door de opwaartse druk van het water gemakkelijk diverse, natuurlijke bevalhoudingen aan te nemen.

Het Geboorte-atelier is en blijft eigenaar van de Birthpool in a Box en de bevalset. Het Geboorte-atelier stelt de huurder en huurder betaalt aan verhuurder een huursom.

Duur/annuleren

De duur van de huurperiode bedraagt in principe 5 weken: 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum. De verhuurperiode vangt aan op het moment dat de Birthpool in a Box en de bevalset door huurder wordt opgehaald. Na schriftelijk overleg en met toestemming kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien het bad niet aansluitend verhuurd is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een verlengde huurperiode worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel dient de huurder het bad direct na de geboorte indien er sprake is van een verlengde huurperiode weer te retourneren. Annuleren kan tot de Birthpool in a Box en de bevalset zijn  opgehaald. Na ophalen ontstaat er een betalingsverplichting.

Toebehoren

Het Geboorte-atelier verhuurt de Birthpool in a Box inclusief uitgebreide bevalset en gebruikershandleiding.

De bevalset bestaat uit

 • een persoonlijke wegwerp binnenhoes
  • een elektrische pomp om het bad op te blazen/ lucht uit het bad te pompen
  • diverse kraankoppelingen
  • een thermometer
  • schepnetje
  • een vloerbeschermkleed
  • een niet-giftige waterslang (10 m.)
  • duidelijke handleiding

Staat

Het Geboorte-atelier levert de Birthpool in a Box en de bevalset zonder gebreken die het gebruik zou kunnen belemmeren.

Na afhalen van de Birthpool in a Box en de bevalset is huurder gehouden de Birthpool in a Box en de bevalset te controleren op eventuele gebreken. Indien huurder gebreken constateert, is huurder verplicht Het Geboorte-atelier hierover binnen drie dagen schriftelijk te informeren. Indien Het Geboorte-atelier binnen drie dagen na aflevering geen bericht heeft ontvangen van gebreken aan de Birthpool in a Box en/of de bevalset, wordt de Birthpool in a Box en/of de bevalset geacht zonder gebreken geleverd te zijn.

Indien gedurende de huurperiode en nadat de Birthpool in a Box en/of de bevalset bij huurder is afgeleverd gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien de Birthpool in a Box en/of de bevalset ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op te nemen met Het Geboorte-atelier.

Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de de Birthpool in a Box en/of de bevalset te herstellen, na overleg met en toestemming van Het Geboorte-atelier.

Indien de Birthpool in a Box en/of de bevalset gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij verhuurder is afgehaald, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien de Birthpool in a Box en/of de bevalset ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een strafbaar feit), dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op minimaal €300 is bepaald.

Huursom/restitutie

Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €160 inclusief BTW verschuldigd. De huursom dient vooraf voldaan te worden. Daarnaast bedraagt de borg €100 inclusief BTW.

Deze bedragen dienen contant en gepast bij het ophalen van het bad te worden voldaan.

Indien huurder de Birthpool in a Box en de bevalset voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.

Indien er door medische indicatie geen bevalling kan plaatsvinden in het bad, en de hygiënische hoes is ongebruikt en de verpakking ongeopend, dan ontvangt de huurder € 40,00 retour.

Indien, zonder overleg met en toestemming van Het Geboorte-atelier inzake verlenging van de huurperiode, op het moment van verstrijken van de eerste termijn van 5 weken de Birthpool in a Box en de bevalset niet terug zijn bij Het Geboorte-atelier, gaat automatisch een nieuwe huurperiode van 5 weken in. In een dergelijke situatie blijft huurder gehouden ook na afloop van de afgesproken huurperiode de Birthpool in a Box en de bevalset zo spoedig mogelijk te retourneren. De aanvullend verschuldigde huursom wordt niet pro rata berekend.

Indien huurder de Birthpool in a Box en de bevalset zonder overleg met en zonder toestemming van Het Geboorte-atelier langer dan de afgesproken termijn van 5 onder zich houdt, is voorts een boete van € 100,- verschuldigd.

Huurder is gehouden binnen veertien dagen na aanvang van een opvolgende huurperiode de huursom en een eventuele boete contant te voldoen.

 Schade/risico

Het Geboorte-atelier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade of medisch letsel dat voortvloeit uit het gebruik van het product.

Onderverhuur / bruikleen

Het is huurder niet toegestaan de Birthpool in a Box en/of bevalset aan anderen te verhuren of in bruikleen te geven.

Retourneren

Bij het retourneren dient huurder de Birthpool in a Box  en de complete bevalset (zwarte tas en doorzichtige doos) schoon en ingepakt persoonlijk in te leveren. De witte doos met disposables komt niet retour naar Het Geboorte-atelier. Zonder nadrukkelijke toestemming is het niet toegestaan het bad op te sturen.