GOED BEZIG IN ALMERE!

dingUnieke samenwerking voor de beste geboortezorg
In Almere werken (vrijgevestigde) verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, kinderartsen en Jeugdgezondheidszorg sinds kort intensief samen om te komen tot één samenhangend aanbod van geboortezorg; het verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Het doel is tot de best mogelijke zorg te komen rond zwangerschap en geboorte. Uniek is dat binnen het VSV alle zwangeren worden besproken, zodat iedere zwangere de beste begeleiding krijgt met instemming van alle zorgverleners.