Om de controles van zwangeren goed te kunnen uitvoeren moeten wij je administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals wij, tegenover anderen geheimhoudingsplicht. Wij gaan met je gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgelegd. Deze regels zijn opgenomen in een zogenaamd privacyreglement.

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van, of de bejegening door een van ons dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige zelf te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Kijk hier op de site van de KNOV indien u een klacht heeft.